Klauzula informacyjna (pobierz)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 1. Administratorem Pani/Pana | Twoich danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kwidzynie zwana dalej Administratorem.

Dane kontaktowe:

 1. Grudziadzka 8

82-500 Kwidzyn

tel.: 55 279 21 19

e-mail: ppp@pppkwidzyn.pl

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Aleksandra Czarnobaj.

Dane kontaktowe: e-mail – iod@e-atc.pl, tel. 602 255 075

 1. Administrator może przetwarzać Pani/Pana | Twoje dane osobowe, w celu zapewnienia obowiązujących standardów bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.
 2. Podstawą prawną legalizującą przetwarzanie przez Administratora danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO.

Podanie danych osobowych zawartych we wniosku oraz oświadczeniu jest dobrowolne, jednakże niezbędne w związku obowiązującymi zasadami zachowania bezpieczeństwa podczas pandemii COVID 19.

 1. Dane przetwarzane w oświadczeniu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne, czyli przewidywany termin przeprowadzenia diagnozy, a także przez okres dochodzenia praw lub roszczeń.
 2. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana | dziecka narusza przepisy obowiązującego prawa.
 5. Dane osobowe przetwarzane w oświadczeniu mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana | Twoje dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana | Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegały profilowaniu.
https://www.pppkwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/05/information-1481584_640.pnghttps://www.pppkwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/05/information-1481584_640-150x150.pngadminWiadomościKlauzula informacyjna (pobierz) Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO): Administratorem Pani/Pana | Twoich danych osobowych jest Poradnia...Witryna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie