30 stycznia 2020r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie odbyło się kolejne spotkanie Sieci Pedagogów i Psychologów szkolnych.

Tym razem ww. specjaliści mieli możliwość uczestniczyć w spotkaniu z sędzią Sądu Rejonowego w Kwidzynie, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Panią Urszulą Bakierską oraz Panią Agnieszką Banaszewską – Zduńczyk kuratorem zawodowym Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Kwidzynie.

     
 Taka forma wsparcia zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kwidzynie była odpowiedzią na zapotrzebowanie ww. szkolnych specjalistów, którzy na co dzień, w pracy zawodowej  borykają się z problemami uczniów nierzadko wynikających z ich funkcjonowania w środowisku rodzinnym.

Pedagodzy i Psycholodzy szkolni mieli możliwość zadawania pytań zaproszonym gościom dot. chociażby prawnych aspektów współpracy z rodzicami. Uzyskane odpowiedzi rozwiały wiele wątpliwości oraz pozwoliły uporządkować posiadaną wiedzę.

Nad sprawną organizacją wydarzenia czuwała: Pani Ewa Wojtaś – Śmiejkowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie wraz
z Panią Magdą Gulgowską  – pedagogiem PPP.

Spotkanie zakończyło się serdecznym podziękowaniem, które Dyrektor PPP złożyła prelegentom za merytoryczną wiedzę, jak również za dotychczasową, wieloletnią współpracę z akcentem na dalszy jej rozwój.

 

 

 

Opracowała J. Bryłka – doradca zawodowy PPP
w konsultacji z M. Gulgowską – pedagogiem PPP

Fot. J. Bryłka

 

 

https://www.pppkwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/02/zdj4-1024x530.pnghttps://www.pppkwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/02/zdj4-150x150.pngadminWiadomości          30 stycznia 2020r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie odbyło się kolejne spotkanie Sieci Pedagogów i Psychologów szkolnych. Tym razem ww. specjaliści mieli możliwość uczestniczyć w spotkaniu z sędzią Sądu Rejonowego w Kwidzynie, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Panią Urszulą Bakierską oraz Panią Agnieszką Banaszewską – Zduńczyk kuratorem zawodowym Zespołu...Witryna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie