TEMAT: REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

19 listopada 2019r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie odbyło się spotkanie adresowane do rodziców, nauczycieli i szkolnych doradców zawodowych, którego celem było porządkowanie wiedzy z zakresu zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz uświadomienie adresatów, jak ważną rolę pełnią w procesie wspierania swoich dzieci/uczniów
w  wyborze szkoły i zawodu.

OBOWIĄZKOWE PRZEDMIOTY EGZAMINACYJNE 2020

 

 

 

           

 

Rodzice oraz specjaliści ze szkół uzyskali informacje dotyczące przedmiotów rekrutacyjnych z akcentem,
iż uzyskane przez ucznia oceny końcoworoczne z tych przedmiotów, poza wynikiem egzaminu ósmoklasisty, mają duży wpływ na wynik rekrutacji.

 

 

Podczas spotkania zachęcano rodziców do korzystania ze strony takzdam.pl/kalkulator-punktow/ w celu zorientowania się jakie szanse ma dziecko na dostanie się do wymarzonej szkoły!

 

Nie zabrakło informacji o możliwości skorzystania z konsultacji indywidualnych adresowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli w ramach dyżuru doradców zawodowych w PPP:

Czwartek: 15.00 – 18.00 Jolanta Bryłka    

 Wtorek: 15.00 – 17.00p. Sylwia Więckowska

(55) 279 21 19

 Ponadto rodzice dowiedzieli się o nowej formie wsparcia ósmoklasistów w obszarze świadomego przygotowania do wyboru szkoły/zawodu tj. udziału uczniów klas ósmych w programie „Big Level” prowadzonym przez doradcę zawodowego PPP.

Serdecznie zapraszamy.

Opracowała:  Jolanta Bryłka

– doradca zawodowy POK

adminWiadomościTEMAT: REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 19 listopada 2019r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie odbyło się spotkanie adresowane do rodziców, nauczycieli i szkolnych doradców zawodowych, którego celem było porządkowanie wiedzy z zakresu zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz uświadomienie adresatów, jak ważną rolę pełnią w procesie wspierania swoich...Witryna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie