Spotkanie Sieci  pedagogów, psychologów  oraz doradców zawodowych.

24 września 2019r. odbyło się pierwsze wspólne spotkanie SIECI działających w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie tj.  Sieci Pedagogów i Psychologów oraz doradców zawodowych.

Uroczystego otwarcia dokonała p. Ewa Wojtaś – Śmiejkowska dyrektor poradni w Kwidzynie.

W pierwszej części pani Magdalena Gulgowska-pedagog  omówiła wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej w Sieci pedagogów i psychologów szkolnych oraz przedstawiła wnioski do dalszej pracy sieci.

Następnie dyrektor p. Ewa Wojtaś – Śmiejkowska przedstawiła Ofertę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok 2019/2020.

Zaproszeni specjaliści (pedagodzy, psycholodzy i doradcy zawodowi) otrzymali na nadchodzący rok szkolny ulotkę z ofertą poradni wraz z terminarzem spotkań Sieci i planowaną tematyką.

        Adresatami drugiej części spotkania byli doradcy zawodowi/koordynatorzy doradztwa w szkołach i placówkach.

Pani p. Jolanta Bryłka – doradca zawodowy Poradni oraz powiatowy doradca konsultant przedstawiła zagadnienia dotyczące  zmian prawnych (wybrane przepisy) w zakresie doradztwa zawodowego.

Przedstawiła również Program realizacji doradztwa zawodowego uwzględniający Wewnątrzszkolny System Doradztwa na podstawie wizualizacji zadań osób realizujących doradztwo w szkołach.

Ostatnia część spotkania  poświęcona była sprawom bieżącym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adminWiadomościSpotkanie Sieci  pedagogów, psychologów  oraz doradców zawodowych. 24 września 2019r. odbyło się pierwsze wspólne spotkanie SIECI działających w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie tj.  Sieci Pedagogów i Psychologów oraz doradców zawodowych. Uroczystego otwarcia dokonała p. Ewa Wojtaś – Śmiejkowska dyrektor poradni w Kwidzynie. W pierwszej części pani Magdalena Gulgowska-pedagog  omówiła wyniki ankiety...Witryna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie