Fot. J. Bryłka

Powiat Kwidzyński we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kwidzynie po raz kolejny zorganizował Targi Edukacyjne i Targi Pracy.

Wydarzenie odbyło 21 marca 2019r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Kwidzynie.

Targi adresowane były do uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz  uczniów klas trzecich gimnazjów, którzy stają przed wyborem szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej, a także do nauczycieli i rodziców
oraz pracodawców.

Podczas Targów młodzież chętnie korzystała z pomocy doradców zawodowych Powiatowego Ośrodka Kariery działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Doradcy zawodowi POK wspierali uczniów inspirując ich do poznawania własnych zasobów (m.in. zainteresowań, predyspozycji, preferencji, mocnych stron) oraz informacji o zawodzie i rynku pracy a także  do zgłębienia wiedzy z obszaru dotyczącego planowania własnego rozwoju i podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych.

Szkoły ponadgimnazjalne/ogólnokształcące w atrakcyjny sposób prezentowały oferty kształcenia, zachęcając ósmoklasistów oraz gimnazjalistów do wyboru proponowanych zawodów, czy przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w liceum (profili).

 

 

 

 

 

Fot. Arkadiusz Kosiński   

 

 

 

 

Fot. J. Bryłka

Na targach uczniowie poznawali ofertę kształcenia zawodowego prezentowaną przez szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Kwidzińskiego:

 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie,
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie
  w Kwidzynie,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie,
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach.

Przyszli absolwenci obu grup (ósmoklasiści, gimnazjaliści) otrzymali informator o ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2019/2020 przygotowany przez szkoły ponadgimnazjalne, pracodawców oraz Powiat Kwidzyński.

Fot. Arkadiusz Kosiński

W tym samym dniu, tj. 21.03.2019r. odbyły się również „Dni Otwarte” w siedzibach:

 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, ul. Konarskiego 12,
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, ul. Słoneczna 2,
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie, ul. Katedralna 5,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, ul. Staszica 25
  (oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 4a).

Zainteresowane grupy młodzieży z dużym zaciekawieniem odwiedzali szkoły, w których we wrześniu 2019r. planują rozpocząć kształcenie. Niejednokrotnie uczestnicząc w lekcjach otwartych oferowanych przez szkoły ponadgimnazjalne/ogólnokształcące młodzież stwierdzała, iż taka forma wsparcia pozwala im dokonywać bardziej świadomych decyzji dot. wyboru szkoły/zawodu.

W targach udział wzięli przedstawiciele lokalnych pracodawców współpracujących ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe: JABIL, LACROIX Electronics Sp. z o.o., KBR, TORPAL, INTERNATIONAL PAPER, ECOTEC.

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Arkadiusz Kosiński

Opracowała Jolanta Bryłka
– doradca zawodowy POK

adminWiadomościFot. J. Bryłka Powiat Kwidzyński we współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Kwidzynie po raz kolejny zorganizował Targi Edukacyjne i Targi Pracy. Wydarzenie odbyło 21 marca 2019r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Kwidzynie. Targi adresowane były do uczniów klas ósmych szkół podstawowych...Witryna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie