Kwidzyn – policjanci, pedagodzy i młodzież na debacie społecznej o narkotykach, dopalaczach i środkach odurzających.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie zorganizowana została społeczna debata policji, pedagogów i uczniów klasy mundurowej. Była ona poświęcona narkotykom, dopalaczom i środkom odurzającym na terenie powiatu kwidzyńskiego. Na debatę zaprosił komendant kwidzyńskiej policji.

Kolejna już debata społeczna policji rozpoczęła się 28.03.br. w południe w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie. Oprócz przedstawicieli Policji i pedagogów udział w niej wzięli uczniowie klasy mundurowej z 2 LO w Kwidzynie. Debata, która została zorganizowana przez Policję była debatą ewaluacyjną i miała przede wszystkim omówienie wniosków i rekomendacji uczestników z debaty wyjściowej.
Podczas spotkania specjalista ds. Nieletnich i Patologii Społecznych KPP w Kwidzynie nadkom. Gabriela Mateusiak wyjaśniała, dlaczego zażywanie środków odurzających jest sprzeczne z prawem. Policjanci opowiedzieli, co jest karalne, jakie grożą sankcje i na podstawie których przepisów. Mundurowi opowiedzieli też o dobrych praktykach z zakresu profilaktyki. Działania policyjne nie koncentrują się jedynie wokół zwalczania przestępczości narkotykowej. To także praca funkcjonariuszy, głównie prewencji, którzy prowadzą działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie zapobiegania narkomanii i przestępczości tego rodzaju. Funkcjonariusze mówili także o wpływie alkoholu i środków odurzających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Potem przyszła kolej na kolejną prezentację, tym razem dotyczącą wyboru zawodu. Głównym celem tej części spotkania była promocja zawodu policjanta, w tym zapewnienie stałego zainteresowania i chęci wstępowania w szeregi Policji. Przybliżono zebranym, jakie wymagania należy spełnić, aby zostać policjantem oraz jakie możliwości daje służba w tej formacji. Szczegółowo omówiono cały proces doboru kandydatów do Policji poparty licznymi przykładami i sytuacje z własnego doświadczenia zawodowego policjantów uczestniczących w debacie, wskazując na jakie cechy, zachowania i postawy najczęściej zwracana jest uwaga funkcjonariuszy prowadzących dobór.
Nie mogło zabraknąć pytań do funkcjonariuszy m.in.: o możliwości studiowania w trakcie służby w Policji, o warunki finansowe i możliwości awansu. Mundurowi starali się udzielać wyczerpujących odpowiedzi, a rozmowy indywidualne i dyskusję prowadzone były jeszcze po zakończeniu spotkania.
Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji można znaleźć na stronie pomorskiej policji.

Poniżej zdjęcia z debaty:

adminWiadomościKwidzyn – policjanci, pedagodzy i młodzież na debacie społecznej o narkotykach, dopalaczach i środkach odurzających. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie zorganizowana została społeczna debata policji, pedagogów i uczniów klasy mundurowej. Była ona poświęcona narkotykom, dopalaczom i środkom odurzającym na terenie powiatu kwidzyńskiego. Na debatę zaprosił komendant kwidzyńskiej policji. Kolejna już debata...Witryna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie