Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Targach Edukacyjnych i Targach Pracy, które odbędą się
21 marca 2019 r. (czwartek) w godzinach od 9.00 do 14.00 w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Kwidzynie,
ul. Żwirki i Wigury 1.

Organizatorem Targów jest Powiat Kwidzyński.
Targi adresowane są przede wszystkim do uczniów klas VIII szkół podstawowych i III klas gimnazjów, którzy stają przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej oraz dla rodziców, nauczycieli, pracodawców, ale także wszystkich wyrażających zainteresowanie udziałem. Mają one umożliwić lepsze zapoznanie się z ofertą kształcenia szkół Powiatu Kwidzyńskiego, jak również pogłębić współpracę  na styku szkoły – przedstawiciele biznesu – środowisko lokalne. Chcielibyśmy, aby wszyscy zainteresowani mogli bezpośrednio porozmawiać m.in. o perspektywach przyszłego zatrudnienia, czy charakterze pracy w danej firmie.

adminWiadomościSerdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Targach Edukacyjnych i Targach Pracy, które odbędą się 21 marca 2019 r. (czwartek) w godzinach od 9.00 do 14.00 w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Kwidzynie, ul. Żwirki i Wigury 1. Organizatorem Targów jest Powiat Kwidzyński. Targi adresowane są przede...Witryna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie