4 lutego 2019 roku na godzinę 1800
zapraszamy rodziców, opiekunów na spotkanie:

„Nikt nie rodzi się czytelnikiem,
czytelnika trzeba sobie wychować”

 czyli jak zachęcić dziecko do czytania .

adminWiadomości4 lutego 2019 roku na godzinę 1800 zapraszamy rodziców, opiekunów na spotkanie: 'Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba sobie wychować'  czyli jak zachęcić dziecko do czytania .Witryna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie