STOP
NARKOTYKOM

Dnia 28 marca 2018 roku na godzinę 12.00  zapraszamy szkolnych specjalistów zajmujących się profilaktyką uzależnień w szkołach, przede wszystkim pedagogów i psychologów szkolnych na spotkanie, które odbędzie się w siedzibie poradni w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 8.
Spotkanie w formie debaty poprowadzą funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie.
Obszar zagadnieniowy debaty- Narkotyki, dopalacze, środki odurzające.

1.Omówienie programu informacyjno-edukacyjnego ,,Żyj bez uzależnień” – przygotowanego dla klas I szkół średnich z terenu powiatu Kwidzyńskiego.
2.Odpowiedzialność karna osób nieletnich.
3.Dopalacze, narkotyki oraz alkohol a zagrożenia w ruchu drogowym.
Planowany czas spotkania ok. 1 godziny.

adminWiadomościSTOP NARKOTYKOM Dnia 28 marca 2018 roku na godzinę 12.00  zapraszamy szkolnych specjalistów zajmujących się profilaktyką uzależnień w szkołach, przede wszystkim pedagogów i psychologów szkolnych na spotkanie, które odbędzie się w siedzibie poradni w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 8. Spotkanie w formie debaty poprowadzą funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie. ...Witryna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie