W dniach 11 – 28.07.2017 r. w siedzibie Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego, przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kwidzynie, ulica Grudziądzka 8, 82-500 Kwidzyn, można składać wnioski o przyznanie stypendium, w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”.

Poniżej w linku znajdą Państwo:

  1. Zainteresowany otrzymaniem stypendium uczeń, powinien dostarczyć wniosek wypełniony i podpisany przez pełnoletniego uczestnika, w przypadku uczniów niepełnoletnich przez rodzica/opiekuna.
  2. Termin dostarczenia dokumentacji – 28 lipca 2017 r.
  3. Miejsce dostarczenia dokumentacji: siedziba Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego, przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kwidzynie, ulica Grudziądzka 8, 82-500 Kwidzyn,
  4. Formularze wniosków do wypełnienia można otrzymać w siedzibach Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego, przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kwidzynie, ulica Grudziądzka 8, 82-500 Kwidzyn, oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29 b, 82-500 Kwidzyn, pok. 305.

 

adminWiadomościW dniach 11 – 28.07.2017 r. w siedzibie Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego, przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kwidzynie, ulica Grudziądzka 8, 82-500 Kwidzyn, można składać wnioski o przyznanie stypendium, w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”. Poniżej w linku znajdą Państwo: Wniosek o przyznanie stypendium (kryteria ujęte...Witryna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie