W  listopadzie i  grudniu 2016 roku  odbyły się 4  spotkania  z młodzieżą w II LO w Kwidzynie. Łącznie w  spotkaniach uczestniczyło 116 uczniów.

Temat  spotkań –  Komunikacja  osób z uszkodzonym słuchem.

Rozmieszczenie dźwięków mowy na skali audiogramu w warunkach rozmowy w odległości 1 metra.

STOPIEŃ UBYTKU SŁUCHU a trudności w odbiorze i nadawaniu mowy.

5-20 dB granica normy

20-40 dB lekki niedosłuch ( Trudność ze słyszeniem i odbiorem mowy z odległości 1m.

Osoba może mieć trudności ze zrozumieniem nawet 50% informacji, jeżeli wypowiedzi są zbyt szybkie  lub nie  widzi twarzy mówiącego – aparat słuchowy, trening słuchowy, zajęcia z  logopedą)

40-70 dB umiarkowany niedosłuch  ( Osoba bez aparatu nie odbiera prawie nic z lekcji, słyszy tylko głośną mowę z 1m- aparat słuchowy, trening słuchowy, zajęcia z  logopedą,

konieczna indywidualna pomoc w zakresie poszczególnych przedmiotów.)

70-95 dB znaczny niedosłuch( Osoba może słyszeć jedynie głośne dźwięki z otoczenia, mowa rozwija się tylko dzięki wczesnej diagnozie i rehabilitacji mowy w okresie przedszkolnym. Minimum godzina rehabilitacji dziennie- aparat słuchowy, trening słuchowy  odczytywanie mowy z ust, zajęcia z  logopedą, surdopedagogiem. Mowa nie zawsze zrozumiała. Tylko część dzieci może kształcić się ze słyszącymi rówieśnikami.)

Od  95dB głęboki niedosłuch  (Niewielkie szanse na rozwój mowy, niewielka skuteczność aparatów słuchowych, konieczne stosowanie języka migowego, ćwiczenia odczytywania mowy z ust. Ograniczone możliwości przyswojenia programu szkolnego.)

WAŻNE  TERMINY:

PJM– Polski Język Migowy

SJM– System Językowo-Migowy

CODA-Słyszące dzieci  głuchych rodziców

  • Pamiętaj, że każdy człowiek słabo słyszący  i Głuchy to człowiek Oryginalny.
  • Traktuj go tak jakbyś chciał, aby traktowano Ciebie- z szacunkiem.
  • Nigdy nie narzucaj się z pomocą Człowiekowi Oryginalnemu.
  • Pomóż mu tylko wtedy, gdy wyraźnie Ciebie o to poprosi. A jeżeli nie jesteś pewny czy Człowiek Oryginalny potrzebuje pomocy- po prostu o to zapytaj.
  • Osoba słabosłysząca może mówić jak tylko potrafi najlepiej, odczytywać mowę z ust, pisać na kartce, Głuchy może migać i pisać na kartce, więc  ty jako osoba słysząca masz naprawdę szeroki wybór co do sposobu komunikacji z osobą Oryginalną.
  • Człowiek Oryginalny ma prawo po raz setny prosić Ciebie o powtórzenie słowa skoro ty jako osoba słysząca nie chcesz pisać do niego na kartce.

Prowadzenie i opracowanie –Aldona  Czyżewska  surdopedagog, logopeda PPP Kwidzyn

 

 

 

 

 

adminWiadomości             W  listopadzie i  grudniu 2016 roku  odbyły się 4  spotkania  z młodzieżą w II LO w Kwidzynie. Łącznie w  spotkaniach uczestniczyło 116 uczniów. Temat  spotkań -  Komunikacja  osób z uszkodzonym słuchem. Rozmieszczenie dźwięków mowy na skali audiogramu w warunkach rozmowy w odległości 1 metra. STOPIEŃ UBYTKU SŁUCHU a trudności w...Witryna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie