Terapia poznawcza dla dzieci i młodzieży prowadzona Metodą Profesora Reuvena Feuersteina – Instrumental Enrichment (IE) jest jedną z propozycji pracy w naszej Poradni.

Terapia IE, to znana w Europie od kilkudziesięciu lat, a w Polsce obecna od niedawna, metoda pracy nad trudnościami w zakresie funkcjonowania poznawczego. Metodę stworzył prof. Reuven Feuerstein. Kiedy wrócił do Izraela po II wojnie światowej, dostał pod opiekę ogromną grupę dzieci ocalałych z holocaustu, które przeżyły potężną traumę. Otrzymał niezwykle trudne zadanie przywrócenia ich społeczeństwu. Prof. Feuerstein stworzył zatem metodę nie tyle uczenia, co raczej aktywizowania potencjału poznawczego.

Podstawową zasadą metody Instrumental Enrichment jest to, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawianych trudności czy statusu socjoekonomicznego, mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się. Metoda przeznaczona jest do pracy z osobami ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową, dyskalkulią, nadpobudliwością, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym. Zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego.


Terapia Instrumental Enrichment I jest ofertą dla dzieci od 7 roku życia. To terapia stymulująca procesy poznawcze. Reguły myślenia, które ćwiczymy z dzieckiem w zadaniach, mają  być przenoszone na różne sytuacje szkolne i te spotykane w życiu codziennym. Dlatego program jest czymś znacznie więcej, niż stolikową pracą nad ćwiczeniem pamięci. Program IE nie zakłada uczenia konkretnego materiału, który może zostać łatwo  zapomniany. W trakcie zajęć dzieci uczą się budować strategie bardziej efektywnego rozwiązywania zadań i problemów. Program przez kształtowanie myślenia i inteligencji ma wpływ na dziecko jako całość. Nabiera ono samodzielności w myśleniu, rozwija zdolność krytycznej oceny, lepiej rozumie logiczne związki, potrafi opracować nowe rozwiązania. Dziecko wie, jakie strategie uczenia się są dla niego najkorzystniejsze. Zastosowanie metody poprawia funkcjonowanie poznawcze i uczy, jak się uczyć.

Instrumental Enrichment opiera się na zasadzie mediowania. Czego dzieci mogą spodziewać się po terapii? Całego mnóstwa dociekliwych pytań i tyle czasu, ile potrzeba oraz terapeuty, pełniącego rolę „pogodnego idioty”. Nie mówi się dziecku, co ma zrobić, tylko cały czas zadaje pytania. Jeśli ma zadanie do wykonania, nie nakazujemy przeczytania polecenia. Mówimy: „Od czego, jak myślisz, powinieneś zacząć? A dlaczego od tego? Skąd wiesz?” Wciąż pytamy i nawet jeśli dziecko udziela dobrych odpowiedzi, pytamy o uzasadnienie.

Zróbmy w domach mały eksperyment. Jeśli zapytamy dziecko, które udzieliło nam odpowiedzi lub wykonało zadanie: „A jesteś pewien?”, w 90% przypadków zmieni zdanie, zyskując niemal pewność, że popełniło błąd. Dlatego tak ważne jest uczenie uzasadniania swoich prawidłowych odpowiedzi. Samodzielność w rozumowaniu – oto co powinniśmy propagować i czego uczyć nasze dzieci.
Na zajęciach cieszymy się z każdego błędu… Tak, tak! Bo to na błędach najwięcej potrafimy się nauczyć i tym samym budujemy nową perspektywę radości z odkrywania nowych znaczeń, kompetencji.

Metoda pozwala pokazać dziecku, że myślenie jest fajne, że dobrze jest rozwiązywać problemy, że nauka to fantastyczna przygoda.

Terapia metodą Instrumental Enrichment może być stosowana wyłącznie przez certyfikowanych terapeutów. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małej grupie, raz w tygodniu.

W Poradni terapią w tym zakresie zajmuje się Janina Dutko – Mediator Metody Instrumental Enrichment, poziom I.

adminWiadomościTerapia poznawcza dla dzieci i młodzieży prowadzona Metodą Profesora Reuvena Feuersteina – Instrumental Enrichment (IE) jest jedną z propozycji pracy w naszej Poradni. Terapia IE, to znana w Europie od kilkudziesięciu lat, a w Polsce obecna od niedawna, metoda pracy nad trudnościami w zakresie funkcjonowania poznawczego. Metodę stworzył prof. Reuven...Witryna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie