logo_wersja2d Kwidzyn, 31.10.2016 r.


LISTA RANKINGOWA
w ramach rekrutacji uzupełniającej uczniów
w obszarze matematyki, fizyki i informatyki

w ramach projektu Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”

 
Powiatowa komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem Nr 10/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”:

I. Informuje, że w projekcie ,,Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” w trybie rekrutacji uzupełniającej w  obszarze  matematyki, fizyki, informatyki  jest dostępnych 12 miejsc.

II. Informuje, że, minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania się do udziału w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”  wynosi:

A.   Klasy I gimnazjum–  w obszarze matematyka, fizyka i informatyka :
– minimalna liczba punktów będącej warunkiem udziału w systemie wspierania uczniów uzdolnionych „Zdolni z Pomorza” i wymagana do zakwalifikowania do udziału w projekcie wynosi 120,
– maksymalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania się wynosi 200

B. W dziedzinie matematyki:

a) na etapie   gimnazjum:

 – minimalna liczba punktów będącej warunkiem udziału w systemie wspierania uczniów uzdolnionych „Zdolni z Pomorza” i wymagana do zakwalifikowania do udziału w projekcie wynosi 117,
– maksymalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania się wynosi 200,

b) na etapie szkoły ponadgimnazjalnej:

– minimalna liczba punktów będącej warunkiem udziału w systemie wspierania uczniów uzdolnionych „Zdolni z Pomorza” i wymagana do zakwalifikowania do udziału w projekcie wynosi 109,
– maksymalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania się wynosi 200,

C. W dziedzinie fizyki:

a) na etapie gimnazjum:
– minimalna liczba punktów będącej warunkiem udziału w systemie wspierania uczniów uzdolnionych „Zdolni z Pomorza” i wymagana do zakwalifikowania do udziału w projekcie wynosi 108,
– maksymalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania się wynosi 200,

b) na  etapie szkoły ponadgimnazjalnej:
– minimalna liczba punktów będącej warunkiem udziału w systemie wspierania uczniów uzdolnionych „Zdolni z Pomorza” i wymagana do zakwalifikowania do udziału w projekcie wynosi 106,
– maksymalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania się wynosi 200,

D. W dziedzinie informatyki:

a) na etapie gimnazjum:
– minimalna liczba punktów będącej warunkiem udziału w systemie wspierania uczniów uzdolnionych „Zdolni z Pomorza” i wymagana do zakwalifikowania do udziału w projekcie wynosi 105,
– maksymalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania się wynosi 200,

b) na  etapie szkoły ponadgimnazjalnej:
– minimalna liczba punktów będącej warunkiem udziału w systemie wspierania uczniów uzdolnionych „Zdolni z Pomorza” i wymagana do zakwalifikowania do udziału w projekcie wynosi 103,
– maksymalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania się wynosi 200,

 III. Podaje wyniki:

A. Klasy I gimnazjum-  w obszarze matematyka, fizyka i informatyka :

1. Walczak Julita – 147,22 pkt
2. Tryc Mateusz – 125,93 pkt
3. Arszyński Cezary – 121,3 pkt

B. W dziedzinie matematyki:

a) na etapie gimnazjum:

1. Sarzyniak Aleksander – 130,88 pkt
2. Żochowski Nataniel – 118,63 pkt
3. Krosnowska Zuzanna – 117,16 pkt
4. Jankiewicz Aleksandra – 109,8 pkt
5. Dudzic Jakub – 106,48 pkt
6. Dreger Katarzyna – 101,96 pkt
7. Świderska Kinga – 87,75 pkt
8. Skrajda Emil – 83,33 pkt
9. Grochalski Bartosz – 64,71 pkt

b) na etapie szkoły ponadgimnazjalnej:

1. Jankowski Kacper – 109,15 pkt
2. Barbarewicz Łukasz – 100,81 pkt
3. Madej Krzysztof – 88,62 pkt

C. W dziedzinie fizyki:

a) na etapie gimnazjum:

1. Serocki Marek – 108,33 pkt

b) na etapie szkoły ponadgimnazjalnej:

1. Wysocki Paweł – 106,71 pkt
2. Piotrowska Weronika – 91,46 pkt

D. W dziedzinie informatyki:

a) na etapie gimnazjum:

1. Rajkowski Michał – 105,39
2. Samulewski Kamil – 87,75

b) na etapie szkoły ponadgimnazjalnej:

1. Walas Mateusz – 118,9 pkt
2. Gałka Tomasz – 103,25 pkt
3. Wrzeszcz Aleksander – 102,24 pkt

                                                                                                       Przewodnicząca

                                                                                              Powiatowej komisji rekrutacyjnej

                                                                                                     Ewa Wojtaś-Śmiejkowska

adminWiadomościKwidzyn, 31.10.2016 r. LISTA RANKINGOWA w ramach rekrutacji uzupełniającej uczniów w obszarze matematyki, fizyki i informatyki w ramach projektu „Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński”   Powiatowa komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem Nr 10/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu...Witryna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie