logo_wersja2d      

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”

w ramach rekrutacji uzupełniającej uczniów
w obszarze matematyki, fizyki i informatyki

Powiatowa komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem Nr 10/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” informuje, co następuje:

I. W projekcie ,,Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” w obszarze  matematyki, fizyki, informatyki     dostępnych jest 40 miejsc.

II. W projekcie ,,Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” w trybie rekrutacji uzupełniającej w  obszarze  matematyki, fizyki, informatyki dostępnych jest 12 miejsc.

III. Do projektu ,,Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” w ramach rekrutacji uzupełniającej  w  obszarze  matematyki, fizyki, informatyki zakwalifikowali się uczniowie:

A. Klasy I gimnazjum- w obszarze matematyka, fizyka i informatyka:

1.Walczak Julita
2. Tryc Mateusz
3. Arszyński Cezary

B. W dziedzinie matematyki:

a) na etapie gimnazjum:

1. Sarzyniak Aleksander, klasa II
2. Żochowski Natanie, klasa II
3. Krosnowska Zuzanna, klasa II

b) na  etapie szkoły ponadgimnazjalnej:

1. Jankowski Kacper, klasa II

C. W dziedzinie fizyki:
a) na etapie gimnazjum:

1. Serocki Marek, klasa II

b)  na etapie szkoły ponadgimnazjalnej:

1. Wysocki Paweł, klasa III
D. W dziedzinie informatyki:

a) na etapie gimnazjum:

1.Rajkowski Michał, klasa III

b) na etapie szkoły ponadgimnazjalnej:

1. Walas Mateusz, klasa I
2. Gałka Tomasz, klasa II

IV. Ponadto w projekcie ,,Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” jako kontynuujący uczestnictwo w obszarze  matematyki, fizyki, informatyki uczestniczy 28 uczniów:

A. W dziedzinie matematyki:

a) na etapie  gimnazjum:

1.Walkiewicz Aleksandra

b) na etapie szkoły ponadgimnazjalnej:

1. Bronowicka Marta
2. Kęsicki Mateusz
3. Kędzior Jakub
4. Michlewicz Agnieszka
5. Płochocka Sandra
6. Redmerska Maria
7. Sokołowska Weronika
8. Ślusarska Julia
9. Trzaska Marta

B. W dziedzinie fizyki:

a) na etapie gimnazjum:
1. Borowska Dominika
2. Deyna Natalia
3. Wichowski Tomasz
4. Żółtowski Wojciech

b) na etapie szkoły ponadgimnazjalnej:

1. Goc Kacper
2. Myrcha Jędrzej
3. Piątkowski Bartosz
4. Salamon Alicja
5. Strzelecka Natalia
6. Zelmańska Julia

C.W dziedzinie informatyki:

a) na etapie gimnazjum:

1. Snoch Kacper

b) na etapie szkoły ponadgimnazjalnej:

1. Jurczyk Szymon
2. Marek Krzysztof
3. Orlicki Grzegorz
4. Pokrzeptowicz Ewa
5. Redmerski Jakub
6. Świetlicki Michał
7. Woś Patryk

                                                               Przewodnicząca

                                                                                          Powiatowej komisji rekrutacyjnej

                                                                           Ewa Wojtaś-Śmiejkowska

adminWiadomości       LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński” w ramach rekrutacji uzupełniającej uczniów w obszarze matematyki, fizyki i informatyki Powiatowa komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem Nr 10/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z...Witryna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie