IMG_4485 (Medium)18 marca 2016r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie odbyły się Targi Edukacyjne i Targi Pracy pod patronatem Radia Gdańsk. Impreza adresowana była do gimnazjalistów stojących przed koniecznością dokonania wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz ich rodziców. Organizatorem przedsięwzięcia był Starosta Kwidzyński, który dokonał uroczystego otwarcia imprezy.

Nadrzędnym celem targów było zachęcenie uczniów gimnazjów do świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia, zaprezentowanie bogatej oferty szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego oraz „pogłębienie współpracy na styku szkoły- przedstawiciele biznesu – środowisko lokalne”.

 W targach uczestniczyli przedstawiciele firm współpracujących ze szkołami.  Przedsiębiorcy propagowali kształcenie głównie w zawodach technicznych. Gimnazjaliści mieli możliwość rozmowy z pracodawcami o perspektywach przyszłego zatrudnienia i charakterze pracy w firmie.

Nie zabrakło pracownika Cechu Rzemiosł Różnych promującego kształcenie na poziomie zasadniczych szkół zawodowych. Dla młodocianego pracownika informacja o ofercie praktyk zawodowych w zawodach rzemieślniczych na rok szkolny 2016/2017, na etapie wyboru zawodu, jest niezbędna.

Reprezentanci Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie informowali zainteresowanych uczniów m.in. o zawodach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.

Gimnazjalni goście chętnie korzystali ze wsparcia doradców edukacyjno-zawodowych Powiatowego Ośrodka Kariery działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie.

Spora grupa „radzącej się” młodzieży miała problem z określeniem swoich predyspozycji i zainteresowań zawodowych. Rozmowa doradcza oraz zaproponowane przez doradców narzędzia badawcze (testy) okazały się pomocne w określeniu obszaru zainteresowań i potrzeb zawodowych, które mają znaczący wpływ w dokonywaniu trafnego wyboru szkoły/zawodu.

W centrum zainteresowania przyszłych „fachowców” była również potrzeba zgromadzenia wiedzy dotyczącej planowania ścieżki kształcenia, możliwości znalezienia pracy po skończeniu szkoły (młodzi pytali na jakie zawody jest duże zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy) – kontakt z doradcą zawodowym okazał się dużym wsparciem.

Podczas targów oferty kształcenia na rok szkolny 2016/17 upowszechniły wszystkie szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Kwidzyńskiego tj.

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach

Wartością dodaną targów była integracja młodzieży gimnazjalnej z ponadgimnazjalną. Starsi uczniowie, znamiennym dla swojego wieku żargonem, przekazywali młodszym niezbędne informacje o szkołach, w których się uczą. Gimnazjaliści często pytali o zajęcia pozalekcyjne, praktyki, zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych.

Ponadto w tym samym dniu przyszli absolwenci szkół gimnazjalnych mogli zwiedzić szkoły, gdzie odbywa się kształcenie na poziomie licealnym (ZSO 1 i ZSO 2), tam zorganizowano dla nich „Dzień Otwarty”.

Jolanta Bryłka – doradca zawodowy POK

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Targów.

 

adminWiadomości18 marca 2016r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie odbyły się Targi Edukacyjne i Targi Pracy pod patronatem Radia Gdańsk. Impreza adresowana była do gimnazjalistów stojących przed koniecznością dokonania wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz ich rodziców. Organizatorem przedsięwzięcia był Starosta Kwidzyński, który dokonał uroczystego otwarcia...Witryna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie