Przyjmowanie zgłoszeń uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji, wniosku o badanie  i oświadczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie – do dnia 06. 09. 2019 r. do godziny Powiat Kwidzyński uruchamia rekrutację…
Więcej »