Powiat Kwidzyński uruchamia rekrutację uczniów na rok szkolny 2019/2020 do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” realizowanego w ramach Poddziałania Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Działania Edukacja ogólna,…
Więcej »