„Słucham-Rozumiem-Mówię” 

Program zajęć dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych z implantami ślimakowymi

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie od lat wspiera przedszkola i szkoły w zakresie terapii dzieci.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rodziców proponujemy wsparcie  dla  dzieci  posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego ze względu na niesłyszenie, z implantami   ślimakowymi, aparatami słuchowymi. Dzieci w normie intelektualnej z obniżonym  zakresem słownictwa i deficytami percepcji słuchowej.       Program skierowany jest do 5 dzieci przedszkolnych i szkolnych, diagnozowanych w naszej poradni, posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego ze względu na niesłyszenie, posiadających implanty ślimakowe, aparaty słuchowe. Wsparcie obejmuje też rodziców i nauczycieli.

Mowa w  dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka, a szczególnie na jego powodzenie w szkole. Pełną dojrzałość  umiejętności analizy i syntezy słuchowej słów  większość dzieci osiąga w siódmym roku życia ,co wiąże się z gotowością do nauki czytania i pisania, a także z ukończeniem rozwoju mowy. Dla dzieci z niedosłuchem, dla dzieci z aparatami słuchowymi oraz dla dzieci z implantami ślimakowymi osiągnięcie pełnej sprawności językowej wydłuża się w czasie. Uzyskanie  dobrej sprawności językowej wymaga dużego wysiłku ze strony dziecka , rodziny i całego środowiska.

Proponowane zajęcia zawierają materiał językowy do ćwiczenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej oraz słownictwa.

Proponowane zajęcia będą prowadzone w formie zabaw dydaktycznych, określanych również jako zabawy percepcyjne. Istotą ich jest rozwiązywanie z góry określonych zadań w oparciu o wielozmysłowe poznanie. Są to zabawy oparte na działaniu, prowadzącym do osiągnięcia ustalonych celów. Stanowią one formę z stymulacji rozwoju stwarzając szczególnie korzystne warunki do bogacenia słownictwa i usprawniania mowy. Prowadzone zajęcia mają głównie na celu usprawnianie funkcji poznawczych, rozwijanie percepcji, mowy i myślenia. Przebiegać będą  na płaszczyźnie słownej, jak  i ruchowej, powiązane z twórczością plastyczną, rytmiczną.

REALIZATOR PROGRAMU

Aldona Czyżewska- pedagog, logopeda, surdotyflopedagog

CELE  I  ZAŁOŻENIA  PROGRAMU

Umiejętność  dokonywania  analizy i syntezy  słuchowej  rozwija się u dzieci w różnym tempie. Specjalne ćwiczenia ułatwiają  ich rozwój i zlikwidują ewentualne nieprawidłowości. Umiejętność dokonywania analizy i syntezy słów jest podstawową czynnością procesu czytania i pisania a także prawidłowego rozumienia i budowania wypowiedzi.

Celem programu jest :

-doskonalenie  percepcji  słuchowej we wszystkich zakresach,
– rozwijanie słownictwa w oparciu o wielozmysłowe poznanie,
– rozumienie krótkich pytań  i wypowiedzi w oparciu o kontekst sytuacyjny,
–  budowanie wypowiedzi jednoklasowej i dwuklasowej,
-rozumienia pojęć abstrakcyjnych,
– rozumienie prostych poleceń dotyczących otoczenia,
– odmiana rzeczownika w wypowiedzi,
-udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące najbliższego otoczenia,
– uczenie zasad gramatycznych,
– rozumienie zagadek opisowych i tematycznych,
– ćwiczenie poczucia rytmu i rymu,
– rozwój mowy z ćwiczeniami fleksyjnymi , gramatycznymi,
-doskonalenie prawidłowej artykulacji,
– odczytywanie mowy z ust,
-nauka liter i globalne czytanie.

Doskonalenie umiejętności językowych będzie obejmowało: wyrazistą artykulację  samogłosek, doskonalenie pamięci słuchowej i słuchowo-wzrokowej, budowę wypowiedzi, prowadzenie dialogu, zdolność klasyfikowania, porównywania, ćwiczenia orientacji przestrzennej.

Rozwijanie słownictwa w trakcie prowadzonych zajęć  będzie szczególnie obejmować następujące grupy językowe:

Pory roku, słownictwo związane ze świętami (Boże Narodzenie Wielkanoc).

W przypadku dzieci z niedosłuchem bardzo ważna  jest  współpraca całego  środowiska ( rodzina, nauczyciele, specjaliści, lekarze).