Grupa profilaktyczno-terapeutyczna z elementami edukacyjno-rozwojowymi

dla młodzieży klas VII, VIII szkoły podstawowej, III gimnazjum i I szkół ponadgimnazjalnych:

 W poszukiwaniu straconego czasu

PODCZAS ZAJĘĆ MŁODZIEŻ KSZTAŁTUJE UMIEJĘTNOŚCI BUDOWANIA RELACJI SPOŁECZNYCH, POKONYWANIA WŁASNYCH SŁABOŚCI I LĘKÓW.
WSPÓLNIE UCZYMY SIĘ, JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM, POKONYWAĆ TRUDNOŚCI, WSPIERAMY SIĘ.

Grupę prowadzi psycholog Joanna Piątkowska i pedagog Barbara Drożdż