„Koniki polne”

Grupa dla dzieci w wieku 9-13 lat, które:

– mają trudności w relacjach z innymi,

– nie wierzą we własne możliwości,

– są lękliwe i nadwrażliwe,

– odczuwają często smutek, złość, żal…

– z trudnością wyrażają swoje emocje lub nie kontrolują zachowania