Grupowe zajęcia terapeutyczne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z Zespołem Aspergera będą miały charakter edukacyjno – szkoleniowy.
Głównym celem spotkań będzie lepsze poznanie i zrozumienie specyfiki funkcjonowania osób z Zespołem Aspergera oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

Prowadząca zajęcia: psycholog Agnieszka Maślanka