Od października 2016 r. odbywają się zajęcia w

GRUPIE PROFILAKTYCZNO – TERAPEUTYCZNEJ Z ELEMENTAMI EDUKACYJNO – ROZWOJOWYMI DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJUM  I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
PODCZAS ZAJĘĆ MŁODZIEŻ KSZTAŁTUJE UMIEJĘTNOŚCI BUDOWANIA RELACJI SPOŁECZNYCH, POKONYWANIA WŁASNYCH SŁABOŚCI I LĘKÓW. WSPÓLNIE UCZYMY SIĘ JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM, POKONYWAĆ TRUDNOŚCI, WSPIERAMY SIĘ NAWZAJEM.

 Na chwilę obecną grupa jest już zamknięta a planowane zajęcia będą odbywać się do końca maja 2018 r.

Grupę prowadzi psycholog Joanna Piątkowska i pedagog Barbara Drożdż

 

 „W poszukiwaniu straconego czasu”.