Kadra – Filia Prabuty

 Krystyna Rygała – kierownik filii, pedagog, oligofrenopedagog, surdotyflopedagog

 • koordynuje pracę filii,
 • diagnozuje trudności w nauce i wychowawcze,
 • diagnozuje dzieci z wadami wzroku i słuchu,
 • diagnozuje dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną,
 • prowadzi punkt konsultacyjny dla pedagogów szkolnych,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe dla nauczycieli i rodziców oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.

 Dorota Teska-Kisieliczyn – pedagog, oligofrenopedagog

 • diagnozuje trudności w nauce i wychowawcze,
 • diagnozuje dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • diagnozuje specyficzne trudności w uczeniu się matematyki – dyskalkulię,
 • prowadzi badania wybiórcze na terenie placówek,
 • prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową,
 • realizuje program terapeutyczny „Mogę wszystko” dla dzieci 6-letnich (w terenie),
 • realizuje program „Magiczna ortografia” dla uczniów klas IV-VI (w terenie),
 • prowadzi prelekcje dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.

Magda Łucarz – psycholog

 • diagnozuje trudności w nauce i wychowawcze,
 • prowadzi badania wybiórcze na terenie placówek,
 • prowadzi indywidualną terapię psychologiczną,
 • prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci w klasach I-VI (w terenie),
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.

Anna Grzonkowska – psycholog

 • diagnozuje trudności w nauce i wychowawcze,
 • prowadzi indywidualną terapię psychologiczną,
 • prowadzi badania wybiórcze na terenie placówek,
 • prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci w klasach I-VI (w terenie),
 • prowadzi konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży.

Ewa Kwiatkowska – logopeda

 • diagnozuje i prowadzi terapię zaburzeń mowy,
 • prowadzi badania wybiórcze na terenie placówek,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.

Elżbieta Iwaniec – sekretarka

 • prowadzi sekretariat,
 • współpracuje z pracownikami poradni w zakresie sprawnego funkcjonowania placówki.