ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

  • Klikając poniższy link poznasz możliwe drogi kształcenia po gimnazjum
    Poniższy schemat obowiązuje absolwentów gimnazjum od 1 września 2017 r., 1 września 2018 r.,
    1 września 2019 r.

ścieżki kształcenia dla absolwentów gimnazjum

  • Klikając poniższy link poznasz drogi kształcenia po szkole podstawowej
    Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

ścieżki kształcenia dla absolwentów szkoły podstawowej