Terapia indywidualna

dzieci z wadami wymowy i wadą słuchu

 

logopedyczna

prowadząca:

logopeda (surdopedagog,neurologopeda) Adrianna Grabińska-Kroczyk

odbiorca: dzieci z wadami wymowy i wadą słuchu

czas trwania: 45 minut

 

Terapia neurologopedyczna:

 

 1. wzmocnienie funkcjonowania aparatu mowy,
 2. ćwiczenia w prawidłowej gospodarce oddechem,
 3. ustawienie nieprawidłowo realizowanych głosek,
 4. automatyzacja głosek w logotomach, wyrazach, wyrażeniach i zdaniach,
 5. bogacenie słownika czynnego i biernego,
 6. rozwijanie mowy zdaniowej wokół określonego tematu,

reka

 

Terapia surdopedagogiczna z wychowaniem słuchowym:

 

ćwiczenia:

 • stymulujące ogólny rozwój dziecka z wadą słuchu,
 • nadawania znaczenia dźwiękom,
 • lokalizacji źródła dźwięku, rozpoznawania cech dźwięku,
 • rozpoznawania i odtwarzania rytmów,
 • rozwijające słuch fonemowy,
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
 • kształtujące mowę dziecka z zaburzeniami słuchu,
 • rozwijające zasób słownika czynnego i biernego,
 • doskonalące umiejętności gramatyczne i leksykalne,
 • doskonalące sprawność artykulacyjną,
 • kształtujące umiejętność wypowiadania się,