Szkoła dla rodziców

„Dobrą mamą być”

dobramamaProwadząca:
logopeda (surdopedagog,neurologopeda) -Adrianna Grabińska-Kroczyk

odbiorca: rodzice dzieci dwuletnich i trzyletnich


czas trwania:
60 minut (30 minut prelekcja + 30 minut warsztat wykonywania pomocy logopedycznych do domowej stymulacji dziecka)


częstotliwość:
co miesiąc (w ostatnią środę miesiąca)

miejsce: Przedszkole Niepubliczne „Bratek-Jedynka” w Prabutach

bratek

Cel zajęć:

Wyposażenie rodziców w wiedzę na temat wspomagania rozwoju mowy swojego dziecka poprzez:

 • rozwijanie (w zabawie) umiejętności komunikacyjnych, językowych i artykulacyjnych dziecka,
 • ćwiczenia ortofoniczne, czyli specjalnie organizowane ćwiczenia zmierzające do doskonalenia u dzieci akustycznej percepcji i kinestetycznej produkcji słowa, co wymaga dobrze wygimnastykowanych narządów mowy.
 • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem dźwięków mowy,
 • ćwiczenia rozumienia wypowiedzi,
 • ćwiczenia pamięci słownej,
 • ćwiczenia rozwijające słownictwo,
 • ćwiczenia oddechowe, głosowe,
 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.


Tematyka spotkań:

 

 1. Terapia ręki – czemu sprawne rączki mają pomóc mówić. (28.10.15)
 2. Umiem dmuchać – właściwe kształtowanie toru oddechowego. (25.11.15)
 3. Mam w buzi język – czemu jedzenie to też ćwiczenie. (16.12.15)
 4. Sięgam wysoko – postawa ciała pomaga w mówieniu. (27.01.16)
 5. Onomatopeje – wiem jak mówią zwierzątka. (24.02.16)
 6. Rytmy i klasyfikacja – mój świat powinien być uporządkowany. (30.03.16)
 7. Sensoryka – moja rączka rozróżnia struktury i czemu to jest ważne. (27.04.16)
 8. Ćwiczenia fonacyjne – samogłoska to podstawa. (25.05.16)
 9. Książka i dziecko – czytanie rozwija wyobraźnię i bogaci język. (15.06.16)