grupa wsparcia

Uczestnikami są osoby z postawioną diagnozą zaburzeń rozwojowych lub u których podejrzewa się owe zaburzenia.   Do programu zaproszone są też chętne dzieci nie prezentujące zdefiniowanych powyżej zaburzeń, a które dzięki możliwości uczestniczenia w programie będą miały okazję do poszerzenia swojej wiedzy, kompetencji społecznych i umiejętności interpersonalnych.

Zajęcia odbywają się na terenie poradni w poniedziałki w godzinach 15.30 do 16.30. Prowadzącą zajęcia jest psycholog Agnieszka Maślanka.