JAK  NAUCZYĆ  DZIECKO  LITER?

Zajęcia  warsztatowe dla nauczycieli i rodziców:

„ Rozwijanie percepcji słuchowej i słownictwa u dzieci 5-6-7    letnich”

   Prowadzenie: Aldona Czyżewska, logopeda

 

CELE  I  ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Proponowane zajęcia zawierają materiał językowy do ćwiczenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej oraz słownictwa.

Zajęcia  prowadzone w formie warsztatowej.

Spotkania mają na celu doskonalić umiejętności dydaktyczne rodziców – tak by mogli  w  prosty  sposób   wspierać swoje dzieci.

Nauczyciele  powinni wspierać dzieci- organizując jak najczęściej  zajęcia rozwijające  percepcję słuchową ( w oparciu o konkrety, ilustracje) jako czynnik gwarantujący  sukces w nauce czytania i pisania u dzieci.

Celem programu jest doskonalenie percepcji słuchowej

i rozwijanie słownictwa u dzieci.

Dobrze  wykształcona  percepcja słuchowa jest decydującym czynnikiem wpływającym na prawidłową naukę liter.