Oferta Powiatowego Ośrodka Kariery

działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie

rok szkolny 2015/2016

 

 1. SZKOŁY PODSTAWOWE

Propozycje dla uczniów, rodziców, wychowawców i nauczycieli kl. VI szkół podstawowych Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego:

  • Spotkanie doradcy POK z uczniami.
   Temat: „Nowa szkoła, znajomi, nauczyciele – oswajam zmiany
   w moim życiu”
   (1 godz. lekcyjna.)
   Termin realizacji: II semestr, wg zapotrzebowania

Cele:

przybliżenie uczniom zjawiska zmiany,

poznanie przez uczniów różnych strategii radzenia sobie ze stresem wywołanym zmianą,

identyfikacja własnej strategii radzenia sobie w sytuacji trudnej oraz jej specyfiki.

 

Konsultacje dla uczniów, rodziców, wychowawców, nauczycieli.
Termin realizacji: październik 2014- czerwiec 2015 na terenie PPP w Kwidzynie
w ramach dyżuru doradcy zawodowego (czwartek, godz. od 14.00 do 17.00).

2. GIMNAZJA

Propozycje dla uczniów, rodziców oraz wychowawców i nauczycieli szkół gimnazjalnych Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego:

 

  • Cykl dwugodzinnych warsztatów w kl. I, II, III gim.

* Kl. I gim. „Poznaję siebie”,

* Kl. II gim. „Poznaję różne zawody”,

* KL. III gim. „Poznaję ścieżki kształcenia i ofertę szkół ponadgimnazjalnych
w powiecie kwidzyńskim)

Termin realizacji: październik 2014 – czerwiec 2015, na terenie szkół,
wg zapotrzebowania i harmonogramu.

 

  • Warsztaty dla uczniów kl. III gim. „Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej”,

Termin realizacji: październik 2014 – styczeń 2015, na terenie szkół,
wg zapotrzebowania i harmonogramu.

 

  • Zajęcia dla uczniów kl. III gim. Prezentacja oferty kształcenia ponadgimnazjalnego w powiecie kwidzyńskim (z uwzględnienie podziału
   na kwalifikacje w zawodzie).

Termin realizacji po 23 marca do czerwca 2015r. na terenie szkół,
wg zapotrzebowania i harmonogramu (II semestr).

 

  • Konsultacje indywidualne dla uczniów mające na celu pomoc w określeniu zainteresowań, uzdolnień i umiejętności oraz predyspozycji zawodowych. Ponadto wykonywanie testów diagnozujących predyspozycje zawodowe, tworzenie indywidualnych planów działania, planów kariery zawodowej, pomoc w planowaniu ścieżek kształcenia.

Termin realizacji: cały rok szkolny, na terenie PPP w Kwidzynie w ramach dyżuru doradcy zawodowego (czwartek, godz. od 14.00 do 17.00).

 

  • Konsultacje indywidualne dla uczniów kl. III gim. na terenie szkół.

Termin realizacji: cały rok szkolny, na terenie szkół, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

  • Konsultacje indywidualne dla uczniów III klas gim. z problemami zdrowotnymi. Pomoc w wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia,
   w oparciu o istniejące przeciwwskazania zdrowotne i opinię lekarza specjalisty. Możliwość uzyskania przez ucznia opinii wspierającej.

   Termin realizacji: listopad 2014- czerwiec 2015 na terenie PPP
   w Kwidzynie w ramach dyżuru doradcy zawodowego (czwartek, godz. od 14.00 do 17.00).
  • Warsztaty dla uczniów kończących naukę w Zespole Szkół Gimnazjalnych
   w Kwidzynie „Wybór zawodu i skuteczne metody poszukiwania pracy”
   Termin realizacji: II semestr, na terenie szkoły.
  • Zajęcia/warsztaty dla uczniów kl. III gim. szkolnictwa specjalnego (Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kwidzynie „Wybór zawodu po gimnazjum”
   Termin realizacji: Październik 2014 – kwiecień 2015, na terenie szkół,
   wg zapotrzebowania.
  • Spotkania uczniów kl. III gim. z:

* pracodawcami na terenie zakładów rzemieślniczych

* nauczycielami nauki zawodu na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego
i Praktycznego, gdzie odbywają się praktyki zawodowe

*przedstawicielami zawodów wymagających wykształcenia średniego
i wyższego.

Termin realizacji: listopad 2014 – kwiecień 2015, na terenie poradni;
w miejscu pracy przedstawiciela zawodu.

 

  • Spotkanie uczniów kl. III gim. z doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy. Zapoznanie z działalnością urzędu, korzystanie z zasobów Sali Informacji Zawodowej:

Termin realizacji: II semestr, na terenie PUP.

  • Konsultacje indywidualne dla rodziców, wychowawców, nauczycieli oraz osób zajmujących się w szkole doradztwem zawodowym (w obszarze wyboru szkoły i zawodu dla uczniów klas gimnazjalnych).Termin realizacji: październik 2014 – czerwiec 2015 na terenie PPP
   w Kwidzynie w ramach dyżuru doradcy zawodowego (czwartek, godz. od 14.00 do 17.00).
  • Prelekcje dla rodziców uczniów kl. III gim. dotyczące wyboru przez ich dzieci ścieżki kształcenia po gim. Uświadomienie ważnej roli rodziców w procesie przygotowania dziecka do wyborów edukacyjno – zawodowych.
   „Moje dziecko wybiera szkołę/zawód”. Termin realizacji: październik 2014 – grudzień 2015, na terenie szkół, wg zapotrzebowania.
  • Spotkanie z rodzicami uczniów kl. III gim. Prezentacja oferty kształcenia ponadgimnazjalnego w powiecie kwidzyńskim (z uwzględnienie podziału
   na kwalifikacje w zawodzie).

Termin realizacji po 23 marca do końca maja 2015r. na terenie szkół,
wg zapotrzebowania i harmonogramu. (II semestr).

 

3. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Propozycje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego.

 

 • Konsultacje indywidualne w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Termin realizacji: cały rok szkolny, na terenie PPP w Kwidzynie w ramach dyżuru doradcy zawodowego (czwartek, godz. od 14.00 do 17.00),

 

 • Spotkania uczniów z przedstawicielami zawodów wymagających wykształcenia średniego i wyższego.

Termin realizacji: listopad 2014 – kwiecień 2015, na terenie poradni;
w miejscu pracy przedstawiciela zawodu.

 

 • Warsztaty „Tajemnica sukcesu. Jak świadomie planować swoje życie zawodowe i osobiste” (2 godziny lekcyjne).

Termin realizacji: luty – czerwiec 2015, na terenie szkół, wg zapotrzebowania.

 Jolanta Bryłka – doradca zawodowy

e-mail: ppp.doradca.zawodowy@gmail.com