Zapraszamy na spotkanie  pedagogów i psychologów  szkolnych
10 maja 2018 roku na godzinę 1300.

W trakcie spotkania odbędzie się :

– omówienie zasad współpracy przedstawicieli szkól z kuratorami sądowymi działającymi przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie,

– omówienie  realizowanego w w szkołach programu profilaktycznego „Żyj bez uzależnień ”
realizowanego przez  Komendę Powiatową Policji w Kwidzynie.

–  wymiana doświadczeń i dobrych praktyk  w bieżącej pracy szkolnego specjalisty.

adminWiadomościZapraszamy na spotkanie  pedagogów i psychologów  szkolnych 10 maja 2018 roku na godzinę 1300. W trakcie spotkania odbędzie się : - omówienie zasad współpracy przedstawicieli szkól z kuratorami sądowymi działającymi przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie, - omówienie  realizowanego w w szkołach programu profilaktycznego 'Żyj bez uzależnień ' realizowanego przez  Komendę Powiatową Policji w Kwidzynie. - ...